חגים בארצות הברית

ארצות הבריתבארצות הברית ישנם חגים רבים: חגים של דתות שונות, של מדינות שונות.
יחד עם זאת ישנם 10 חגים משותפים, אילו הם חגים פדרליים הקבועים בחוק האמריקאי.

חגים פידרליים

ארבעה חגים מתוך העשרה הם תמיד באותו תאריך:

  • New Year's Day - ראש השנה הנוצרי
  • Independence Day - יום העצמאות האמריקאי - תמיד נחגג ב 4.7 
  • Veterans Day - יום יוצאי הצבא
  •  Christmas Day - חג המולד - כריסמס. 

ששת החגים הנוספים מתוך העשרה נקבעים לפי יום בשבוע / חודש

  •  Martin Luther King, Jr.'s Birthday
  • Washington's Birthday
  • Memorial Day
  • Labor Day
  • Columbus Day
  • Thanksgiving
כולם פרט ל Thanksgiving נחגגים בימי שני, וזאת בשביל ליצור גשר של חופשה של שלושה ימים של חופשת סוף השבוע. 
בנוסף, כידוע, החגים היהודים, והחגים האיסלמיים, מתחילים בשקיעת השמש, כלומר ערב קודם לפני החג (ערב חג).