סמלים של יום הכיפורים

סמלי יום הכיפורים

יום הכיפורים הוא יום של תשובה, של צום של תפילה, ומישום כך הסימבולים שלו 
  • חשבון נפש
  • תפילה
  • קשר עם אלוהים
  • קשר עם האנשים - סליחה
  • סליחה