שמות ליום כיפור - יום הכיפורים

שמות ליום כיפורים- יום הכיפורים

ליום כיפור יש מספר שמות
  • יום הכיפורים,
  • יום הקדוש, 
  • שבת שבתון, 
  • ראש השנה, 
  • יום מתן תורה
  • יום חשבון נפש