ת. טקס אזכרה יום כיפור 2017

טקסי אזכרה יום כיפור

לקראת יום הכיפור ישנם טקסי אזכרה רבים. 
השנה הטקסים ליום כיפור מיוחדים בגלל שזה 46 שנים ליום כיפור. 

רוב הטקסים יערכו בבתי העלמין ביום חמישי 28.9.2017 
חלק מהטקסים יערכו ביום שישי 29.9.2017