ברכות יום כיפור

ברכות שאומרים ביום כיפור 

ביום כיפור נהוג לברך:
  • גמר חתימה טובה
  • תכתבו ותחתמו
  • צום קל