מנהגים של יום כיפור

מנהגי יום כיפור

מה עושים ביום  כיפור

  • המנהג העיקרי ביום כיפור לצום (גם חילונים) 
  • נהוג להתפלל ולבקש סליחה 
  • נהוג לקרוא בתורה
  • זהו יום של חשבון נפש
  • נהוג ללבוש בגדים לבנים   
  • מנהג כפרות (הכנה ליום כיפור)
  • תקיעה בשופר
  • הרבה מנצלים את יום כיפור לנסיעה באופנים וגלגליות

יום שבתון כללי

נהוג שמעבר לעובדה שלא עובדים ביום כיפור הרי שכלי התקשורת (רדיו טלוויזיה)  מפסיקים את פעולתם וכמו כן לא נושאים בערים המרכזיות בישראל (רוב הרכבים מושבתים) וגם אין תחבורה ציבורית.