ת. יום הכיפורים, מנהגים, מה עושים ומה לא עושים

יום הכיפורים, מה עושים ומה לא עושים

מעבר לעובדה שביום כיפור נוהגים לצום וללכת לתפילה בבית הכנסת יש מספר מנהגים שקשורים ליום זה.