12.יום המתנדב הבינלאומי 2017

יום המתנדב הבינלאומי 2017

ברחבי העולם מציינים את יום המתנדב הבינלאומי בתאריך 5.12. בכל שנה.

יום המתנדב הבינלאומי 2017

יום המתנדב הבינלאומי 2017 יצוין השנה ביום שלישי, בתאריך 5.12.2017

חגים