12.יום המתנדב הבינלאומי 2016

יום המתנדב הבינלאומי 2016

ברחבי העולם מציינים את יום המתנדב הבינלאומי בתאריך 5.12. בכל שנה.

יום המתנדב הבינלאומי 2016

יום המתנדב הבינלאומי 2016 יצוין השנה ביום שני, בתאריך 5.12.2016

חגים