12.יום המתנדב הבינלאומי 2019

יום המתנדב הבינלאומי 2019

ברחבי העולם מציינים את יום המתנדב הבינלאומי בתאריך 5.12. בכל שנה.

יום המתנדב הבינלאומי 2019

יום המתנדב הבינלאומי 2019 יצוין השנה ביום jnhah, בתאריך 5.12.2019

חגים