12.יום המתנדב הבינלאומי 2018

יום המתנדב הבינלאומי 2018

ברחבי העולם מציינים את יום המתנדב הבינלאומי בתאריך 5.12. בכל שנה.

יום המתנדב הבינלאומי 2018

יום המתנדב הבינלאומי 2018 יצוין השנה ביום רביעי, בתאריך 5.12.2018

חגים