טו בשבט חופש

טו בשבט חופש

שימו לב לחופשות בתי הספרטו בשבט הוא חג חקלאי ובעצם מועד. לפיכך אין חופשות בבתי הספר בחג זה. אולם החג מצויין במוסדות הלימוד השונים.