6. חופש גדול 2019

החופש הגדול 2019- חופש קיץ

החופש הגדול, חופשת הקיץ היא חופשה לאורך של כמעט חודשים בבתי הספר, וזמן ארוך מזה חופשה ל סטודנטים. 

חופש גדול 2019 - מתי מתחילה חופשת קיץ  

בגני הילדים, ובבתי הספר היסודיים חופשת קיץ  תתחיל ביום שני, בתאריך ה 1 ביולי 2019. (תאריך עברי כח בתמוז).

בבתי הספר העל היסודיים, בסמינרים למורים חופשת הקיץ, חופשה גדולה תתחיל ביום שישי בתאריך 21 ביוני 2019. 

חופש גדול 2019 מתי מסתיימת חופשת קיץ - סיום החופש הגדול - עדכון

חופשת קיץ, החופשה הגדולה 2019 תסתיים ביום ראשון בתאריך 1 בספטמבר. 


קישורים

ראו גם לוח חופשות 2019