6. חופש גדול 2018

החופש הגדול 2018- חופש קיץ

החופש הגדול, חופשת הקיץ היא חופשה לאורך של כמעט חודשים בבתי הספר, וזמן ארוך מזה חופשה ל סטודנטים. 

חופש גדול 2018 - מתי מתחילה חופשת קיץ  

בגני הילדים, ובבתי הספר היסודיים חופשת קיץ  תתחיל ביום ראשון, בתאריך ה 1 ביולי 2018. (תאריך עברי יח בתמוז).

בבתי הספר העל היסודיים, בסמינרים למורים חופשת הקיץ, חופשה גדולה תתחיל ביום חמישי בתאריך 21 ביוני 2018. 

חופש גדול 2018 מתי מסתיימת חופשת קיץ - סיום החופש הגדול - עדכון

חופשת קיץ, החופשה הגדולה 2018 תסתיים ביום ראשון בתאריך שני בספטמבר. 


קישורים

ראו גם לוח חופשות 2018