8. בתי ספר חופש גדול משרד החינוך 2017

תפקוד בית הספר כ"קיטנה" משרד החינוך

בית ספר חופשה בקיץ של משרד החינוך 2017

בתי הספר יפעלו במשך שלושה שבועות ברציפות. 
  • יתחילו בתאריך 2.7.2017 (יום ראשון)
  • יסתיימו בתאריך 20.7.2017 (יום חמישי)
בתי הספר ל החופשה הגדול יפעלו חמישה ימים בשבוע
בין השעות 08:00-13:00

 התכנית תופעל לתלמידי כיתות א-ב וחלק מתלמידים ד-ה (פריפיריה)
בהמשך התכנית תורחב לכולם.