8. בתי ספר חופש גדול משרד החינוך 2020

תפקוד בית הספר כ"קייטנה" משרד החינוך

בית ספר חופשה בקיץ של משרד החינוך 2020

בתי הספר יפעלו במשך שלושה שבועות ברציפות. 
  • יתחילו בתאריך 1.7.2020 (יום רביעי)
  • יסתיימו בתאריך 21.7.2020 (יום שלישי)
בתי הספר ל החופשה הגדול יפעלו חמישה ימים בשבוע
בין השעות 08:00-13:00

 התכנית תופעל לתלמידי כיתות א-ב-ג וחלק מתלמידים ד-ה (פריפיריה)
בהמשך התכנית תורחב לכולם.