שמות חג השבועות

שמות חג שבועות 


חג שבועות ניחן בשמות רבים. 
שמות חג השבועות הם:

חג הקציר, קציר

חג השבועות מכונה גם חג הקציר, כי זוהי התקופה שמתחילים לקצור (קציר חיטים). ראו גם (ספר שמות פרק כג פסוק טז).

חג מתן תורה, תורה

בתפילות החג מתייחסים לחג שבועות כאל חג מתן תורה.
יחד עם זאת בתורה לא מצוין שם מיוחד שבו יש חג מתן תורה. כלומר אין יום מסוים שבו קיבלו את התורה כי לפי החשיבה הדתית צריך להתייחס לכך שהתורה ניתנת בכל יום ויום. 

שבועות

ישנם שבע שבועות  מיוחדים (49 ימים) שקשורים לחג השבועות:
  • היום הראשון של חול המועד פסח - טז בניסן
  • ו בניסן - היום שבו מתחיל החג - שזה לאחר ספירת העומר
יש לשים לב שהשם הזה "שבועות" מופיע בתורה כמה וכמה פעמים. 

חמישים, יום החמישים

בהמשך להסבר הקודם, יום החמישים בעצם מבטא את התאריך של חג שבועות שזה שבעה שבועות (49 ימים) ועוד יום אחד, שבו בעצם מתחיל חג שבועות.

חג ביכורים, יום ביכורים, ביכורים

חג השבועות מכונה במקרא יום ביכורים. 
בחג שבועות היה נהוג להביא ביכורים לבית המקדש. בעונה זאת כל אחד מבני ישראל צריך להביא את הביכורים (פרות הראשונים) לה'. ראו גם (ספר במדבר פרק כח, פסוק כו).

חג עצרת, עצרת

אין הסבר יחיד מדוע החג נקרא חג עצרת. הסבר שמקובל להתייחס אליו הוא שאפשר לראות בחג השבועות כהמשך ישיר לחג פסח, כאילו שחג שבועות הוא העצרת ומהווה סיום של חג פסח (חג החירות). 

הקהל

נהוג לקרוא לחג שבועות חג הקהל, כי ביום הזה משה היה צריך לקחת את כל הקהל הזה של בני ישראל ו"להקהיל" אותו לפני הר סיני. דבר שמסמל את זה שכל העם היה ביחד. 

לסיכום: שמות נוספים לחג שבועות