פסטיבל שבועות

פסטיבלים בשבועות 

בחג שבועות ישנם מספר פסטיבלים, רובם בהקשר מוסקלי. 

פסטיבל פשוט

פסטיבל עירום והעצמה שנערך בחג שבועות. ראו פסטיבל פשוט 2019

פסטיבל אבו גוש - פסטיבל למוסיקה ווקאלית

פסטיבל למוסיקה ווקאלית שמתרחש בכנסיות אבו גוש ובאזור. ראו פסטיבל אבו גוש 2019