7 צום י"ז בתמוז 2020

צום יז בתמוז

צום י"ז בתמוז, הידוע בשמו צום תמוז, הוא יום תענית (לא חובה) המתחיל את ימי בין המצרים (עד 9 באב). 

צום י"ז בתמוז 2020 תאריכים התש"פ

צום יז בתמוז, צום 17 בתמוז, חל השנה ביום חמישי תאריך 9.7.2020
תאריך עברי : יז בתמוז ה'תש"פ. 

מתי צמים צום יז בתמוז

צום תמוז הוא צום שמתחיל מעלות השחר, ועד צאת הכוכבים - כשהכוכבים יוצאים.

כניסת צום יז בתמוז 

 • ירושלים - הצום נכנס בשעה 04:15
 • תל אביב - הצום נכנס בשעה 04:16
 • חיפה - הצום נכנס בשעה 04:12
 • באר שבע - הצום נכנס בשעה 04:19

יציאת צום יז בתמוז

 • ירושלים - הצום יוצא בשעה 20:18
 • תל אביב - הצום יוצא בשעה 20:21
 • חיפה - הצום יוצא בשעה 20:22
 • באר שבע - הצום וצא בשעה 20:18

מדוע צמים יז בתמוז

צמים בתאריך יז בתמוז בגלל שזהו היום שבו הובקעה חומת ירושלים (ואחריה חורבן בית שני). 
הסיבות שמיוחסות לצום "יז בתמוז:
 • נשברו לוחות הברית הראשונים בטז בתמוז
 • ב 17 בתמוז נבקעו חומות העיר ירושלים וגם הכהנים היו צריכים להילחם ולפיכך לא היה מי שיקריב את קורבן התמיד (בבית המקדש) - ואז הפסיק קורבן התמיד
 • נפרצו חומות העיר ירושלים
 • הוכנס פסל עבודה זרה לבית המקדש
נקרא גם צום הרביעי בגלל שתמוז הוא חודש רביעי (חודש העברי מתחיל בניסן). 

קישורים לצומת נוספים