ת... סמלים של ראש השנה

סמלי ראש השנה 

ראש השנה משופע בסמלים רבים. 
  • תחילת שנה
  • להיות ראש (מנהיג)
  • וכד'

בהמשך נכתוב על הסמלים לראש השנה