ש.. שמות לראש השנה

שמות נרדפים לראש השנה 


לראש השנה יש מספר שמות נרדפים (יוסבר גם בהמשך)

ראש השנה

יום הדין

יום הכסה

יום התרועה

יום זיכרון  ותרועה