ת. מתנות לראש השנה

מתנות לראש השנה 

בראש השנה נהוג לתת מתנות. בהמשך נכתוב על מתנות מומלצות ראש השנה.