אוטובוסים בראש השנה 2017

אוטובוסים ראש השנה

הכנסה פאסיבית

להלן פעילות אוטובוסים בראש השנה 

אוטובוסים אגד ראש השנה

בראש השנה האוטובוסים של אגד פועלים עד כשעה עד מספר שעות לפני כניסת החג

אוטובוסים אגד יום רביעי  20.9.2017

כל הקווים יפעלו באופן רגיל כמו שהם פועלים ביום שישי רגיל. כלומר עד כמה שעות לפני כניסת החג. 

אוטובוסים אגד יום חמישי (21.9.2017 ) ושישי (22.9.2017)

האוטובוסים לא יפעלו בכלל בימים חמישי ושישי. (כמו יום ימי שבת אך אוטובוסים שפועלים בשבת לא יפעלו בחג)

אוטובוסים אגד מוצאי שבת 23.9.2017

האוטובוסים במוצאי שבת יתנהגו כמו כל מוצאי שבת גיל. 

אוטובוסים של דן 

בראש השנה האוטובוסים של דן פועלים עד כשעה עד מספר שעות לפני כניסת החג

אוטובוסים דן יום רביעי  20.9.2017

האוטובוסים של דן פועלים כמו יום שישי, ומפסיקים לפעול קצת לפני כניסת החג

אוטובוסים דן יום חמישי 21.9.2017 וכן שישי 22.9.2017

האוטובוסים של דן לא יפעלו בימים חמישי ושישי (כמו שבת, לא יפעלו כלל). 

אוטובוסים דן מוצאי שבת 23.9.2017

האוטובוסים במוצאי שבת יתנהגו כמו כל מוצאי שבת. כלומר יתחילו לפעול אחרי יציאת השבת