אוטובוסים בראש השנה 2018

אוטובוסים ראש השנה

הכנסה פאסיבית

להלן פעילות אוטובוסים בראש השנה 

אוטובוסים אגד ראש השנה

בראש השנה האוטובוסים של אגד פועלים עד כשעה עד מספר שעות לפני כניסת החג

אוטובוסים אגד יום ראשון 9.9.2018

כל הקווים יפעלו באופן רגיל כמו שהם פועלים ביום שישי רגיל. כלומר עד כמה שעות לפני כניסת החג. 

אוטובוסים אגד יום שני (10.9.2018 ) ושלישי (11.9.2018)

האוטובוסים לא יפעלו בכלל בימים שני ושלישי. (כמו יום ימי שבת אך אוטובוסים שפועלים בשבת לא יפעלו בחג)

אוטובוסים אגד מוצאי החג יום שלישי בערב  11.9.2018

האוטובוסים במוצאי החג יתנהגו כמו כל מוצאי שבת רגיל. 

אוטובוסים של דן 

בראש השנה האוטובוסים של דן פועלים עד כשעה עד מספר שעות לפני כניסת החג

אוטובוסים דן יום ראשון 9.9.2018

האוטובוסים של דן פועלים כמו יום שישי, ומפסיקים לפעול קצת לפני כניסת החג

אוטובוסים דן יום שני 10.9.2018 וכן שלישי 11.9.2018

האוטובוסים של דן לא יפעלו בימים שני ושלישי (כמו שבת, לא יפעלו כלל). 

אוטובוסים דן מוצאי החג יום שלישי בערב  11.9.2018

האוטובוסים במוצאי החג יתנהגו כמו כל מוצאי שבת. כלומר יתחילו לפעול אחרי יציאת החג.