ת. ראש השנה מנהגים - מה עושים בראש השנה

מה עושים בראש השנה

מעבר לעובדה שבראש השנה נוהגים לאכול ראש של דג ולא זנב, הרי שלראש השנה יש מנהגים רבים שנוהגים לעשות אותם.