חופשת פורים - חופש פורים 2014

חופשת פורים

להן חופשת פורים. לכל תאריכי פורים האחרים ראו פורים 2014 (ראו גם לוח חופשות בית ספר).

חופש פורים 2014

חופשת פורים 2014 בבתי הספר תתחיל באופן מוצהר ביום ראשון בתאריך 16.3.13. החופשה תימשך גם ביום שני בתאריך 17.3.13. כך שלמעשה חוזרים ללימודים רק ביום שלישי בתאריך 18.3.13. יחד עם זאת שימו לב שהחופשה המעשית אחרי סיום הלימודים של יום שישי (14.3.2014) כי לאחריו בה שבת.