עדלאידע 2019

עדלאידע

גם השנה תחגג בפורים ה עדלאידע 2019

עדלאידע חולון 2019 

תאריכים משוערים:  ביום חמישי  21.3.2019 או ביום שישי 22.3.2019 

עדלאידע הרצליה 2019

תערך השנה  כנראה ביום חמישי בתאריך 21.3.2019 החל מהשעה 09:30. 
העדלידע תצא מגן שפר בשעה 09:30 ותמשיך עד ל"שער העיר", ברחוב בן-גוריון,הרצליהחגים