עדלאידע 2018

עדלאידע

גם השנה תחגג בפורים ה עדלאידע 2018

עדלאידע חולון 2018 

תאריכים משוערים:  ביום חמישי  1.3.2018 או ביום שישי 2.3.2018 

עדלאידע הרצליה 2018

תערך השנה  כנראה ביום חמישי בתאריך 1.3.2018 החל מהשעה 09:30. 
העדלידע תצא מגן שפר בשעה 09:30 ותמשיך עד ל"שער העיר", ברחוב בן-גוריון,הרצליהחגים