עדלאידע 2020

עדלאידע

גם השנה תחגג בפורים העדלאידע 2020

עדלאידע חולון 2020 

תאריך משוער:  ביום שלישי 10.3.2020 

עדלאידע הרצליה 2020

תערך השנה  כנראה ביום שלישי בתאריך 10.3.2020 החל מהשעה 09:30. 
העדלידע תצא מגן שפר בשעה 09:30 ותמשיך עד ל"שער העיר", ברחוב בן-גוריון,הרצליהחגים