עדלאידע 2014

עדלאידע

גם השנה תחגג בפורים ה עדלאידע 2014

עדלאידע חולון 2014 

תערך השנה ביום ראשון בתאריך 16.3.2014 החל מהשעה 12:00

עדלאידע הרצליה 2014

תערך השנה בפעם הראשונה ביום שלישי בתאריך 14.3.2014 החל מהשעה 09:30. העדלידע תצא השנה ממגן שפר בשעה 09:30 ותמשיך עד ל"שער העיר", ברחוב בן-גוריון,הרצליהחגים