9. תחילת שנת הלימודים התשע"ח 2017-2018

תחילת שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים

אחרי חופשת הקיץ חוזרים ללימודים. ראו לוח חופשות  2017-2018

פתיחת שנת הלימודים 2017-2018

שנת הלימודים 2018 - 2017 תפתח השנה ביום שישי בתאריך 1 בספטמבר 2017 

שנת הלימודים התשע"ח

תאריך עברי לפתיחת הלימודים הוא י באלול תשע"ז (1.9.2017).

ראו לוח חופשות שנת הלימודים 2017-2018