9. תחילת שנת הלימודים התשע"ז 2016-2017

תחילת שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים

אחרי חופשת הקיץ חוזרים ללימודים. ראו לוח חופשות  2016-2017

פתיחת שנת הלימודים 2016-2017

שנת הלימודים 2017 - 2016 תפתח השנה ביום חמישי בתאריך 1 בספטמבר 2016 

שנת הלימודים התשע"ז

תאריך עברי לפתיחת הלימודים הוא כ"ח באב תשע"ו (1.9.2016).

ראו לוח חופשות שנת הלימודים 2016-2017