9. תחילת שנת הלימודים התש"פ 2019-2020

תחילת שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים

אחרי חופשת הקיץ חוזרים ללימודים. ראו לוח חופשות  2019-2020

פתיחת שנת הלימודים 2019-2020

שנת הלימודים 2020 - 2019 תפתח השנה ביום ראשון בתאריך 1 בספטמבר 2019 

שנת הלימודים התש"פ

תאריך עברי לפתיחת הלימודים הוא א באלול תש"פ (1.9.2019).

ראו לוח חופשות שנת הלימודים 2019-202