9. תחילת שנת הלימודים התשע"ט 2018-2019

תחילת שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים

אחרי חופשת הקיץ חוזרים ללימודים. ראו לוח חופשות  2018-2019

פתיחת שנת הלימודים 2018-2019

שנת הלימודים 2019 - 2018 תפתח השנה ביום ראשון בתאריך 2 בספטמבר 2019 

שנת הלימודים התשע"ט

תאריך עברי לפתיחת הלימודים הוא כב באלול תשע"ח (2.9.2019).

ראו לוח חופשות שנת הלימודים 2018-2019