10.יום הקשיש הבינלאומי 2019

יום הקשיש

יום הקשיש הבינלאומי מצוין ברחבי העולם תמיד בתאריך 1 באוקטובר בכל שנה.

יום הקשיש 2019

יום הקשיש 2019 יצוין ביום שני, בתאריך ה 1.10.2019

אודות יום הקשיש הבינלאומי 

יום הקשיש הבינלאומי הוא יום שהוכרז על ידי האו"ם. המטרה של היום הוא להעלות את המודעות לנושא הרווחה של הקשישים בעולם. 

רישום דפי המשנה