10.יום הקשיש הבינלאומי 2016

יום הקשיש

יום הקשיש הבינלאומי מצוין ברחבי העולם תמיד בתאריך 1 באוקטובר בכל שנה.

יום הקשיש 2016

יום הקשיש 2016 יצוין ביום שבת, בתאריך ה 1.10.2016

אודות יום הקשיש הבינלאומי 

יום הקשיש הבינלאומי הוא יום שהוכרז על ידי האו"ם. המטרה של היום הוא להעלות את המודעות לנושא הרווחה של הקשישים בעולם. 

רישום דפי המשנה