5 יום הנכבה 2020

יום הנכבה - יום הנכסה


יום הנכבה שלעתים קרוי גם יום הנכסה, הוא יום שמציין את גירושם של ערביי ישראל בשנת 1948. האירוע המקביל הוא יום העצמאות הישראלי. 

יום הנכבה 2020

יום הנכבה 2020 יתקיים ביום שישי 15.5.2020. (יום הנכבה מתקיים תמיד בתאריך ה 15.5).  

אירועי יום הנכבה 2020 - יפורסמו בהמשך


אירועים בציבור הערבי

באופן כללי - יום הנקסה

חלק מהציבור הערבי הישראלי מציין את יום הנקסה ביום העצמאות הישראלי.
רוב הציבור הערבי מחוץ לישראל (וחלק מהפלסטינאים בתוך ישראל) מציינים את יום הנקסה ב 15.5

ציון יום הנקסה - יום הנקבה

ישנם מספר אירועי מחאה, שביתות מסחר הפגנות וכד' שנערכות ביום הנקסה. 

הקשר בין יום העצמאות הישראלי ליום הנקסה

יום העצמאות נחגג בה' באייר (תאריך ישראלי). 
יום הנקסה נחגג (מצויין) בתאריך הלועזי 15.5

כלומר האירוע נערך באותו יום - אבל הציון שלו אחד לפי התאריך העברי ואחר לפי התאריך הלועזי. 

ראו גם