5 האחד במאי 2018

1 במאי - יום הפועלים 

האחד במאי, הוא יום הפועלים הבינלאומי. 

אחד במאי 2018

האחד במאי 2018 יוצא ביום שלישי 1.5.2018

אירועי אחד במאי 2018- בהמשך