פרס ישראל 2020

טקס פרס ישראל 2020

פרס ישראל הוא אחד הפרסים היוקרתיים שהמדינה מעניקה.