חופש יום העצמאות 2018

חופשת יום העצמאות

להן חופשת יום העצמאות. לכל תאריכי יום העצמאות האחרים ראו יום העצמאות 2018 וגם לוח חופשות בית הספר 2018).

חופשת יום העצמאות 2018

חופש יום העצמאות בממשק יהיה ביום חמישי 19.4.2018 (אז רוב העובדים במשק לא יעבדו).
החופש במשק יתחיל ביום רביעי בערב (18.4.2018).

חופש יום העצמאות 2018  - חופשת יום העצמאות

חופשת יום העצמאות תהיה ביום חמישי בתאריך 19.4.2018 חוזרים ללמוד ביום שישי בתאריך 20.4.2018