חופש יום העצמאות 2020

חופשת יום העצמאות

להן חופשת יום העצמאות. לכל תאריכי יום העצמאות האחרים ראו יום העצמאות 2020 וגם לוח חופשות בית הספר 2020).

חופשת יום העצמאות 2020

חופש יום העצמאות בממשק יהיה ביום רביעי 29.4.2020 (אז רוב העובדים במשק לא יעבדו).
החופש במשק יתחיל ביום שלישי בערב (28.4.2020).

חופש יום העצמאות 2020  - חופשת יום העצמאות

חופשת יום העצמאות תהיה ביום רביעי בתאריך 29.4.2020 חוזרים ללמוד ביום חמישי בתאריך 30.4.2020