חופש יום העצמאות 2015

חופשת יום העצמאות

להן חופשת יום העצמאות. לכל תאריכי יום העצמאות האחרים ראו יום העצמאות 2015 וגם לוח חופשות בית הספר 2015).

חופשת יום העצמאות 2015

חופש יום העצמאות בממשק יהיה ביום חמישי 23.4.2015(אז רוב העובדים במשק לא יעבדו).
החופש במשק יתחיל ביום רביעי בערב (22.4.2015).

חופש יום העצמאות 2015  - חופשת יום העצמאות

חופשת יום העצמאות תהיה ביום חמישי בתאריך 23.4.2015 חוזרים ללמוד ביום שישי בתאריך 24.4.2015