הדלקת נרות חנוכה 2017

מתי מדליקים נרות חנוכה

אחד המנהגים המרכזיים של חג החנוכה זה הדלקת נרות. את הנרות  מדליקים כל אחד מהימים של חנוכה (8 נרות) בשביל לפרסם את הנס של פח השמן. את הנרות מדליקים לאחר השקיעה אחרי שהכוכבים יצאו וזה אמר בערב, בחושך כי כך מפרסמים את הנס. (ביום שישי נהוג להדליק לפני כניסת השבת). 

הדלקת נרות חנוכה 2017 - חנוכה 2017

את כל הנרות מדליקים בערב אחרי השקיעה (פרט ליום שישי אז מדליקים לפני כניסת השבת). 
  • נר ראשון - מדליקים ביום שלישי בערב תאריך 12.12.2017 (זהו ערב חג החנוכה) - 
  • נר שני מדליקים ביום רביעי בתאריך 13.12.2017- זהו א' חנוכה
  • נר שלישי מדליקים ביום חמישי 14.12.2017 זהו ב' חנוכה
  • נר רביעי מדליקים ביום שישי15.12.2017 זהו ג' חנוכה
  • נר חמישי מדליקים ביום שבת 16.12.2017 זהו ד' חנוכה
  • נר שישי מדליקים ביום ראשון 17.12.2017 זהו ה' חנוכה
  • נר שביעי מדליקים ביום שני 18.12.2017 זהו ו' חנוכה
  • נר שמיני  מדליקים  ביום שלישי  בערב  19.12.2017 זהו ז' חנוכה
  •  החג מסתיים ביום רביעי בערב בתאריך 20.12.2017 זהו ח' חנוכה אז לא מדליקים נרות.