הדלקת נרות חנוכה 2018

מתי מדליקים נרות חנוכה

אחד המנהגים המרכזיים של חג החנוכה זה הדלקת נרות. את הנרות  מדליקים כל אחד מהימים של חנוכה (8 נרות) בשביל לפרסם את הנס של פח השמן. את הנרות מדליקים לאחר השקיעה אחרי שהכוכבים יצאו וזה אמר בערב, בחושך כי כך מפרסמים את הנס. (ביום שישי נהוג להדליק לפני כניסת השבת). 

הדלקת נרות חנוכה 2018 - חנוכה 2018

את כל הנרות מדליקים בערב אחרי השקיעה (פרט ליום שישי אז מדליקים לפני כניסת השבת). 
  • נר ראשון - מדליקים ביום ראשון בערב תאריך 2.12.2018 (זהו ערב חג החנוכה) - 
  • נר שני מדליקים ביום שני בתאריך 3.12.2018 - זהו א' חנוכה
  • נר שלישי מדליקים ביום שלישי 4.12.2018 זהו ב' חנוכה
  • נר רביעי מדליקים ביום רביעי 5.12.2018 זהו ג' חנוכה
  • נר חמישי מדליקים ביום חמישי 6.12.2018 זהו ד' חנוכה
  • נר שישי מדליקים ביום שישי 7.12.2018 זהו ה' חנוכה
  • נר שביעי מדליקים ביום שבת 8.12.2018 זהו ו' חנוכה
  • נר שמיני  מדליקים  ביום ראשון בערב  9.12.2018 זהו ז' חנוכה
  •  החג מסתיים ביום שני בערב בתאריך 10.12.2018 זהו ח' חנוכה אז לא מדליקים נרות.