הדלקת נרות חנוכה 2016

מתי מדליקים נרות חנוכה

אחד המנהגים המרכזיים של חג החנוכה זה הדלקת נרות. את הנרות  מדליקים כל אחד מהימים של חנוכה (8 נרות) בשביל לפרסם את הנס של פח השמן. את הנרות מדליקים לאחר השקיעה אחרי שהכוכבים יצאו וזה אמר בערב, בחושך כי כך מפרסמים את הנס. (ביום שישי נהוג להדליק לפני כניסת השבת). 

הדלקת נרות חנוכה 2016 - חנוכה 2016

את כל הנרות מדליקים בערב אחרי השקיעה (פרט ליום שישי אז מדליקים לפני כניסת השבת). 
  • נר ראשון - מדליקים במוצאי שבת בערב תאריך 24.12.2016 (זהו ערב חג החנוכה) - 
  • נר שני מדליקים ביום ראשון בתאריך 25.12.2016- זהו א' חנוכה
  • נר שלישי מדליקים ביום שני 26.12.2016 זהו ב' חנוכה
  • נר רביעי מדליקים ביום שלישי 27.12.2016 זהו ג' חנוכה
  • נר חמישי מדליקים ביום רביעי 28.12.2016 זהו ד' חנוכה
  • נר שישי מדליקים ביום חמישי 29.12.2016 זהו ה' חנוכה
  • נר שביעי מדליקים ביום שישי 30.12.2016 זהו ו' חנוכה
  • נר שמיני  מדליקים  ביום שבת  בערב (מוצאי שבת) 31.12.2016 זהו ז' חנוכה
  •  החג מסתיים ביום ראשון בערב בתאריך 1.1.2017 זהו ח' חנוכה אז לא מדליקים נרות.