הדלקת נרות חנוכה 2019

מתי מדליקים נרות חנוכה

אחד המנהגים המרכזיים של חג החנוכה זה הדלקת נרות. את הנרות  מדליקים כל אחד מהימים של חנוכה (8 נרות) בשביל לפרסם את הנס של פח השמן. את הנרות מדליקים לאחר השקיעה אחרי שהכוכבים יצאו וזה אמר בערב, בחושך כי כך מפרסמים את הנס. (ביום שישי נהוג להדליק לפני כניסת השבת). 

הדלקת נרות חנוכה 2019 - חנוכה 2019

את כל הנרות מדליקים בערב אחרי השקיעה (פרט ליום שישי אז מדליקים לפני כניסת השבת). 
  • נר ראשון - מדליקים ביום ראשון בערב תאריך 22.12.2019 (זהו ערב חג החנוכה) - 
  • נר שני מדליקים ביום שני בתאריך 23.12.2019 - זהו א' חנוכה
  • נר שלישי מדליקים ביום שלישי 24.12.2019 זהו ב' חנוכה
  • נר רביעי מדליקים ביום רביעי 25.12.2019 זהו ג' חנוכה
  • נר חמישי מדליקים ביום חמישי 26.12.2019 זהו ד' חנוכה
  • נר שישי מדליקים ביום שישי 27.12.2019 זהו ה' חנוכה
  • נר שביעי מדליקים ביום שבת 28.12.2019 זהו ו' חנוכה
  • נר שמיני  מדליקים  ביום ראשון בערב  29.12.2019 זהו ז' חנוכה
  •  החג מסתיים ביום שני בערב בתאריך 30.12.2019 זהו ח' חנוכה אז לא מדליקים נרות.