3 יום מעשים טובים 2019

יום מעשים טובים 

יום מעשים טובים הוא יום שמוקדש למעשים טובים בתחומים של עשייה חברתית, קהילתית וסביבתית שנועד לקדם את רוח ההתנדבות ואת הערבות ההדדית. מאחורי יום זה עומדת קבוצת אריסון. 

יום מעשים טובים 2019

יום מעשים טובים יתקיים השנה ביום שלישי בתאריך 2.4.2019 

יום מעשים טובים חפש התנדבות - כאן

אפשר להתנדב בתחומים רבים. 

ראו:

ראו