ת. צומות יהודיים 2019-2020

צום

ביהדות קיימים מספר ימים צום מיוחדים. ראו פירוט למטה. באתר ישראל אפשר לקרוא על תאריכים הצום ועל שעות מדויקות של הצום. 

ימים צום מקובלים ביהדות