12. תחילת החורף 2017 סיום הקיץ 2017

תאריך תחילת החורף, תאריך סיום הקיץ

תאריך תחילת החורף בתאריך 21 דצמבר

תאריך תחילת החורף 2017 תאריך סיום הקיץ 2017

השנה, תחילת החורף תהיה בתאריך 21.12.2017 שזהו יום חמישי (זהו תאריך סיום הקיץ 2017).

קישורים

חגים