12. תחילת החורף 2016 סיום הקיץ 2016

תאריך תחילת החורף, תאריך סיום הקיץ

תאריך תחילת החורף בתאריך 21 דצמבר

תאריך תחילת החורף 2016 תאריך סיום הקיץ 2016

השנה, תחילת החורף תהיה בתאריך 21.12.2016 שזהו יום רביעי (זהו תאריך סיום הקיץ 2016).

קישורים

חגים