12. תחילת החורף 2019 סיום הקיץ 2019

תאריך תחילת החורף, תאריך סיום הקיץ

תאריך תחילת החורף בתאריך 21 דצמבר

תאריך תחילת החורף 2019 תאריך סיום הקיץ 2019

השנה, תחילת החורף תהיה בתאריך 21.12.2019 שזהו יום שבת (זהו תאריך סיום הקיץ 2019).

קישורים

חגים