12. תחילת החורף 2018 סיום הקיץ 2018

תאריך תחילת החורף, תאריך סיום הקיץ

תאריך תחילת החורף בתאריך 21 דצמבר

תאריך תחילת החורף 2018 תאריך סיום הקיץ 2018

השנה, תחילת החורף תהיה בתאריך 21.12.2018 שזהו יום שישי (זהו תאריך סיום הקיץ 2018).

קישורים

חגים