3 יום שחרור אילת 2018

טקס ממלכתי לציון יום שחרור אילת

הטקס הממלכתי ליום שחרור אילת מצוין את שחרור אום רשרש - שנמצאת לחוף מפרץ אילת. 

יום שחרור אילת 2018

יום שחרור אילת מצוין השנה ביום ראשון תאריך 25.2.2018

תאריך יום שחרור אילת באופן כללי

יום שחרור אילת מצוין בתאריך  ט באדר וזאת בגלל ששחרור אום רשרש  התרחש בתאריך 10.3.1949 בתאריך עברי ט באדר. יחד עם זאת לעתים הוא נדחה. 

אירועים לשחרור אילת 2018 יפורסמו בהמשך 


שחרור אילת

מבצע עובדה הוא אחד מהקרבות קרבות שנערכו במלחמת העצמאות.
במבצע עובדה חיילים חטיבת הנגב שחררו את אום רשרש, שנמצא בחוף מפרץ אילת מקום שאייתה אז המקום של המשטרה הבריטית. 

אחרי שהונף הדגל נסתיימה מלחמת העצמאות.