4 יום כדור הארץ 2020

שעת כדור הארץ 2020


יום כדור הארץ נועד לשלום ואחווה עולמיים ובעיקר למען הגדלת המודעות להתחממות כדור הארץ (להגנת הסביבה ולבעיית זיהום אוויר בעולם). 

יום כדור הארץ 2020

שעת כדור הארץ 2020, שנקרא גם יום כדור הארץ 2020 יחול ביום רביעי בתאריך 22.4.20 בשעות הערב. 

הנושא של יום כדור הארץ 2020 

זהו יום השנה ה- 50 שבוא מצוין יום כדור הארץ.
השנה הדגש הוא על ערים ירוקות

מה עושים בשעת כדור הארץ
בשעת כדור הארץ מכבים את האורות למשך שעה אחת בכל העולם בשביל הזדהות עם המטרות כגון הפחתת זיהום, ובעיקר בשל ההתחממות הגלובלית.

בארץ, באופן מעשי מה שעושים זה שמכבים את האורות במשך שעה 
בארץ שני הדברים מחוברים ביחד. 

קישורים