10. שעון חורף 2014

שעון חורף - מתי שעון חורף 

שעון חורף 

בשעון חורף  מעבירים את השעון שעה אחת קדימה. 
בשעה שתים בלילה השעה הופכת להיות אחת בלילה.
ראו גם שעון קיץ.

שעון חורף 2014(עד 2015)

שעון חורף 2014 ישתנה ביום ראשון בתאריך 26.10.2014. 
כלומר בין יום שבת (25.10.14) ליום ראשון (26.10.14) השעון יוזז שעה אחת אחורה כך שבלילה זה (בין שבת לראשון) השעה שהייתה שתיים בלילה הופכת להיות אחת בלילה.

שעון חורף באופן כללי

שעון קיץ השנה הוארך (יולי 2013 על ידי הכנסת). כך שמעתה הוא יהיה עד ליום הראשון האחרון בחודש אוקטובר (אז מזיזים את השעונים). כלומר שעון החורף 2014 לא אמור להתחיל ביום ראשון האחרון שלפני י' בתשרי (יום יפורים) כפי שהיה בעבר, אלא כחודש אחרי סוכות.