6. ... בליין דיי - Blinday

Blinday - בלין דיי - יום העיוורים בישראלים

יום להזדהות עם העיוורים בישראל - יום Blinday

Blinday - 2018

בתאריך ה שישי ביוני (6.6.2018) יתקיים יום העיוורים בישראל. 
המטרה של יום זה לפתח אמפטיה לעיוורים, למצוקות שלהם ולצרכים שלהם.


 

קישורים