6. ... בליין דיי - Blinday

Blinday - בלין דיי - יום העיוורים בישראלים

יום להזדהות עם העיוורים בישראל - יום Blinday

Blinday - 2020

בתאריך ה- שישי ביוני (6.6.2020) יום שבת, יתקיים יום העיוורים בישראל. 
המטרה של יום זה לפתח אמפטיה לעיוורים, למצוקות שלהם ולצרכים שלהם.


 

קישורים