12. צום י' בטבט 2018

צום י' בטבת 2018

צום י' בטבת 2018 יתרחש השנה בתאריך 18.12.2018 ביום שלישי
ראו פרטים מדוייקים צום 10 בטבת

קישורים

חגים