12. צום י' בטבט 2020

צום י' בטבת 2020

צום י' בטבת 2019 יתרחש השנה בתאריך 7.1.2020 ביום שלישי
ראו פרטים מדוייקים צום 10 בטבת

קישורים

חגים